MeMap Nedir?

 

● ‘Fit olma’ kavramını, patentli algoritması eşliğinde, kişiye ait çeşitli sağlık
parametrelerini de baz alarak tanımlayan,
● Fitness seviyelerini objektif bir şekilde değerlendiren
● Böylece özel fitness eğitmeni ile çalışan kişiler ile fitness merkezi
üyelerinin egzersiz programlarının elde edilen verilere göre hazırlanmasına
ve geliştirilmesine imkan tanıyan bir yazılımdır.
MeMap’i Diğer Yazılımlardan Ne Farkı Var?
Fitness Eğitmeninin MeMap İle İlişkisi Nedir?

MeMap kişinin, fitness programının verimliliğini sağlamak için, bilimsel ve somut
veriler kullanarak yaş ve cinsiyete göre fitness seviyesini belirler ve objektif
standartlarla puanlar. Bu puanlama sonucunda da kişinin FitScore’una ulaşılır.

MeMap, piyasada bulunan çoğu yazılım ve uygulamadan farklı olarak
eğitmenlere, danışanlarının fitness durumunu tespit etmek için kullanacakları test
protokollerini de sunar. Böylece elde edilen sonuçlara uygun bir şekilde
programlanacak fitness bileşenlerinin sıralamasını ve yöntemini de göstermiş
olur. Bir yandan eğitmen kontrolleri sağlarken, fitness yapan kişi de sürdürdüğü
programın verimli ve etkili olup olmadığını, zaman içinde ne kadar ilerleme
kaydettiğini takip edebilir.

‘Kişisel çalışma programı’ sadece kuvvet geliştiren direnç egzersizlerinin (bench
press, leg press, shoulder press, barbell curl vs.) gelişigüzel yapılmasından
ibaret olmamalıdır. İdeal bir program, fitness’ın tüm bileşenlerini içermelidir.
Hangi bileşenin öncelikli olacağına (kardiyovasküler çalışmanın kuvvetten önce
mi sonra mı, esneklik çalışmalarını çalışmanın başında mı sonunda mı yapılması
gerektiği gibi) ise fiziksel veriler ışığında karar verilmelidir. Dolayısıyla egzersiz
seçimi sırasındaki her koşulda uzman eğitmenin derin bilgisine ihtiyaç duyulur.
MeMap yazılımı sayesinde tüm fitness bileşenlerinin öncelikleri gözetilerek eş
zamanlı gelişimleri sağlanır. Uzman eğitmen ise kişinin yapılan çalışmalara nasıl
cevap verdiğini ve gelişimini objektif ve somut veriler ışığında takip eder.